A-DATAPHARM © - Online tablice


A-datapharm online tablice primarna zdravstvena zaštita zdravstveni djelatnici

liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

A-datapharm © online autorske tablice služe kao pomoćno sredstvo u profesionalnom radu sa lijekovima. Koriste ih ljekarnici i liječnici primarne zdravstvene zaštite u cilju povećanja kvalitete zdravstvene usluge, sigurnosti liječenja i povjerenja pacijenata. Autorske tablice se sastoje od nekoliko originalnih modula među kojima se zbog svoje kompleksnosti posebno ističu e-Interakcije lijekova i e-Kontrola doze. Ovi moduli se razvijaju od 2012. godine, a nastali su kao rezultat iskustva radom u ljekarni, prije svega zbog nepostojanja sličnog proizvoda i zbog potrebe za programom koji bi bio dovoljno kvalitetan, redovito održavan, jednostavan za korištenje, napisan na hrvatskom jeziku i u potpunosti prilagođen trenutnoj ponudi receptnih i OTC lijekova na tržištu Republike Hrvatske. Zbog inovativnog načina na koji se prikazuju podaci, karakterizira ih brz pristup informacijama, sažetost, te jednostavnost korištenja. To omogućava da se podaci mogu odmah jasno prezentirati, npr. direktno na recepturi ljekarne. Tablice su u potpunosti autorsko djelo farmaceuta.

Informacije sadržane u tablicama nisu namijenjene pacijentima. Tablice su namijenjene isključivo zdravstvenim djelatnicima koji pružaju skrb na razini primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj (magistri farmacije i liječnici sa važećom licencom) i kojima je potreban osnovan izvor informacija o interakcijama lijekova na hrvatskom jeziku ili originalno pomagalo za kontrolu doze sirupa. Osnovna ideja je bila napraviti program u kojem će jedini potrebni podatak za dobivanje informacija o mogućim interakcijama biti zaštićeno ime lijeka. Za razliku od početnih verzija, danas je tablice moguće pretraživati i prema nezaštićenim imenima lijekova, što se pokazalo nadasve korisnim liječnicima obiteljske medicine.

Zahvaljujući integriranom konceptu koji prepoznaje ukupne potrebe rada za recepturom, dokazano se postiže bolja učinkovitost osoblja i sigurnost liječenja. Otkada su javno dostupne, tablice su se pokazale osobito korisnim u situacijama koje zahtijevaju brz pristup informacijama (veliki broj pacijenata, manjak osoblja i dr.). Osim toga, ovakva pomagala mogu nadasve koristiti za usluge farmakoterapijskog savjetovanja pacijenata poput osobnog ljekarnika ili uslugu revizije medikacije povijesti. Cijeli projekt je od samog početka potpuno neovisan o proizvođačima lijekova. Tablice funkcioniraju neovisno o sustavu CEZIH i moguće je provjeravati interakcije neovisno o tome da li je recept propisan, tj. ne samo prilikom izdavanja lijeka, već kad za to postoji potreba. Ove tablice lijekova ne mogu koristiti farmaceutske kompanije, predstavništva i privatne tvrtke koje se bave komercijalnom djelatnošću.e-Interakcije lijekova

e-Interakcije lijekova koriste samo pouzdane i službene izvore informacija, a kao dodatnu vrijednost nude i preporuku za terapijske intervencije. Tijekom višegodišnjeg rada na interakcijama, nastala je i vlastita baza kliničkih učinaka lijekova koja je skup podataka iz više stotina različitih sažetaka opisa svojstava lijekova. e-Interakcije lijekova ne nastaju pomoću umjetne inteligencije, niti se oslanjaju samo na metaboličke puteve kao razlog nastanka interakcija. Svi podaci se unose ručno jer postoje iznimke od pravila. Svi podaci su samostalno sakupljeni i detaljno obrađeni. Cilj je bio dobiti brz odgovor na pitanje da li postoji interakcija. Ukoliko postoji, onda ukratko opisati interakciju sa mogućom posljedicom za pacijenta, navesti razlog nastanka interakcije i po mogućnosti navesti preporuku za terapijsku intervenciju. Također, nastojalo se uvijek označiti ozbiljnost pojedine interakcije. Na ozbiljnost neke interakcije utječe mnoštvo čimbenika koji se mogu razlikovati od osobe do osobe, zbog čega je nužan stalan unos podataka za ovu vrstu informacije.

Najčešće posljedice interakcija u praksi su:
broj kombinacija lijekova
broj interakcija lijekova

Modul e-Interakcije lijekova sadrži sve lijekove koji se prema trenutno važećoj listi HZZO-a primjenjuju na razini primarne zdravstvene zaštite i mogu djelovati sistemski.

Podaci za interakcije lijekova se redovito ažuriraju i dopunjuju sa svakom novom verzijom, a trenutna verzija sadrži:
1.611 zaštićenih imena lijekova (PN)
631 nezaštićenih imena lijekova (INN)
>34.000 interakcija INN ↔ INN ili terapijska grupa


e-Interakcije lijekova sadrže lijekove:

Moguće je također otkrivati interakcije između lijekova, aktivnih spojeva iz biljaka, vitamina, minerala, hrane i alkohola, te određenih stanja ili bolesti koje predstavljaju kontraindikaciju za primjenu lijeka (npr. bolesti bubrega, jetre, srca...)

e-Interakcije lijekova služe za dobivanje osnovne informacije o interakciji, na način koji je primjeren radu na recepturi ljekarne ili u liječničkoj ordinaciji, kada zbog vremenskog ograničenja nije moguće proučavati kompletnu farmakokinetiku ili farmakodinamiku određenog lijeka. Za detaljnije informacije, potrebno je proučiti sažetak opisa svojstava i ostalu stručnu dokumentaciju za svaki lijek.

U tijeku je i proces verifikacije SmPC za svaki lijek. Prilikom provjera interakcija, vidljivo je da li su za odabrani lijek verificirane interakcije u SmPC. Verifikacija pruža dodatnu sigurnost prilikom identifikacije interakcije, ali za donošenje konačne odluke o promjeni terapije je svejedno potrebno konzultirati službenu dokumentaciju dotičnog lijeka.

e-Interakcije lijekova se sastoje od dva različita PAKETA koji ovisno o potrebama korisnika omogućavaju:

PAKET A

PAKET B

Interakcijama su obuhvaćeni svi trenutno registrirani lijekovi u Republici Hrvatskoj koji se izdaju na recept HZZO-a na razini primarne zdravstvene zaštite i OTC lijekovi. U tablici su sadržani i neki lijekovi koji nisu na listi lijekova, a interesantni su zbog velikog broja interakcija (npr. klomipramin, cimetidin, astemizol, terfenadin, cisaprid i dr.), te neki lijekovi koji su na listi samo pod nezaštićenim imenom (npr. kolestiramin, penicilamin, kolhicin, primidon, etosuksimid, neostigmin, klorokin, kinin i dr.). Navedeni su i OTC pripravci po svojim zaštićenim imenima kao npr. Lupocet, MaxFlu, Coldrex...


NAPOMENA: PAKET B nije moguće dobiti u probnoj verziji. PAKET B je nadogradnja PAKETA A i moguće ga je dobiti samo uz ugovoren PAKET A + PAKET B.Više informacija o e-Interakcijama lijekova ovdjee-Kontrola doze

kontrola doze lijekova u ljekarni

Modul e-Kontrola doze sadrži samo farmaceutske pripravke koji su registrirani kao lijekovi za primjenu u tekućem obliku i supozitoriji.

e-Kontrola doze:

Više informacija o e-kontroli doze ovdjeDodatni moduli

Osim brzog otkrivanja interakcija između lijekova i kontrole doze tekućih oblika, za sve korisnike A-datapharm © autorskih tablica je dostupno još nekoliko modula koji olašavaju dobivanje informacija ključnih za pravilno savjetovanje pacijenata i kontrolu propisanih recepata. Svi moduli su nastali zbog nedostatka sličnih programa. Nakon uspješne prijave na server, besplatno su vam dostupne slijedeće mogućnosti:

Više informacija o dodatnim modulima ovdjeTehnički uvjeti i prijava

interakcije lijekova program za računala interakcije lijekova aplikacija

Za pregled tablice na računalima korisnik mora imati pristup internetu i podržani internet preglednik za:

Programski kod web stranice je prilagođen radu na desktop / laptop računalima. Pristup web stranici je moguć i preko mobilnih uređaja, ali zbog ograničenja android sustava i nemogućnosti samostalnog upisivanja imena lijekova u padajuće izbornike, rad na mobilnim uređajima može biti sporiji u odnosu na računala jer je lijek na njima moguće odabrati samo klikom iz padajućeg izbornika. Testiranjem se otkrilo da je na Samsung mobitelima potrebno imati isključenu opciju "Assistant menu" za nesmetani rad padajućih izbornika (kod većine korisnika ova opcija je ionako tvornički isključena).

Ljekarna, liječnička ordinacija, dom zdravlja ili zdravstvena ustanova u RH može zatražiti besplatnu probnu verziju u trajanju od 30 dana, putem obrasca za prijavu.


PRIJAVI SE

A-datapharm © autorske tablice e-Interakcije lijekova i e-Kontrola doze su prikazi znanstvene prirode u obliku online tablica koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastitu intelektualnu tvorevinu autora i kao takva je zaštićena kao autorsko djelo. Licenciranu verziju je moguće dobiti uz potpisan Ugovor o autorskom djelu na razdoblje od godinu dana.Troškovi korisnika

Navedene cijene se odnose na jedan korisnički račun za razdoblje od 1 godine. Sa jednim korisničkim računom je moguće biti prijavljen na server preko samo jednog računala, ali pristup tablicama može imati više računala u različito vrijeme. Ukoliko to nalažu potrebe korisnika, moguće je ugovoriti više korisničkih računa za istovremeni rad na više računala. Navedena cijena je ukupan trošak za naručitelja i uključuje sva davanja uz sklopljen ugovor o autorskom djelu.

cijena tablice e-interakcije lijekova cijena tablice e-kontrola doze
Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm