Online tablice Interakcije lijekova Primjeri interakcija Objašnjenja interakcija Kontrola doze Dodatni moduli Prijava Kontakt O autoru

A-datapharm online tablice
primarna zdravstvena zaštita
zdravstveni djelatnici


O autoruAnte Vojnović

Ante Vojnović, mag. pharm.

Ante Vojnović je diplomirao farmaciju 2007. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija je bio aktivni član više studentskih udruga. Zahvaljujući međunarodnom udruženju studenata farmacije studentsku praksu obavlja u Kaunasu, Republika Litva. Nakon diplome, pripravnički staž obavlja u ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, a zatim se zapošljava u farmaceutskoj kompaniji Alcon na poziciji prodajnog predstavnika za oftalmološke lijekove. Slijedi posao ljekarnika u ZU Farmacia. Od 2012. godine radi na projektu A-datapharm online autorske tablice, tj. digitalnim bazama podataka za otkrivanje interakcija među lijekovima i kontrolu doze tekućih lijekova za peroralnu primjenu, isključivo za ljekarne i liječničke ordinacije u RH. Za redovito održavanje baze podataka o interakcijama lijekova je dobio više godišnjih priznanja. Područja interesa autora su: informatizacija ljekarničkog poslovanja, interakcije lijekova, medikacijske pogreške i ljekarničke intervencije.


Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm