Online tablice Interakcije lijekova Primjeri interakcija Objašnjenja interakcija Kontrola doze Dodatni moduli Prijava Kontakt O autoru

Važno: Probna verzija za nove korisnike neće biti dostupna od 1. svibnja do 1. listopada 2024.
Ugovorni korisnici mogu koristiti sve pakete nesmetano.
Probna verzija će ponovno biti dostupna nakon 1. listopada 2024.
Sve pristigle prijave od svibnja do rujna, će se razmatrati u rujnu 2024.


A-datapharm online tablice
primarna zdravstvena zaštita
zdravstveni djelatnici


Prijava za korištenje PROBNE VERZIJE

Uvjeti za prijavu

Molimo, prije popunjavanja obrasca za prijavu, pažljivo pročitajte uvjete za prijavu. Prijave koje ne ispunjavaju sve tražene uvjete se neće razmatrati.


  1. prijava mora biti u ime pravne osobe - zdravstvene ustanove na razini primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj (ljekarne, domovi zdravlja) ili fizičke osobe koja obavlja registriranu samostalnu zdravstvenu djelatnost u Republici Hrvatskoj (liječnici u privatnim ordinacijama). Ove tablice lijekova ne mogu koristiti farmaceutske kompanije, predstavništva i privatne tvrtke koje se bave komercijalnom djelatnošću.

  2. u e-mail za kontakt navesti isključivo službenu e-mail adresu zdravstvene ustanove ili ordinacije (ukoliko za službenu e-mail adresu koristite besplatnu e-mail adresu poslužitelja, poput Gmail-a, Yahoo-a ili ostalih, vaš službeni e-mail mora biti javno dostupan prilikom pretrage vaše djelatnosti na internetu, npr. na vašoj web stranici. Ukoliko e-mail koji ste naveli u prijavi nije javno dostupan podatak povezan sa vašom ustanovom ili ordinacijom, verifikaciju prijave se može napraviti fiksnim telefonom).

  3. osoba koja se prijavljuje mora biti zdravstveni djelatnik sa važećom licencom u Republici Hrvatskoj.


Obrazac za prijavu

polja označena (*) su obavezna

Osobni podaci zdravstvenog djelatnika sa važećom licencomTitula *

Službena e-mail adresa zdravstvene ustanove

Upisati e-mail koji koristite u poslovne svrhe, ne upisivati osobni e-mail. Molimo, provjerite da je e-mail ispravno upisan, budući da se podaci za prijavu šalju ovim putem.

Broj fiksnog telefona zdravstvene ustanove

Upisati samo ako e-mail koji ste naveli u prijavi nije javno dostupan podatak, povezan sa vašom zdravstvenom ustanovom. Fiksni telefon mora biti javno dostupan. Broj fiksnog telefona služi samo za verifikaciju prijave ukoliko e-mail nije javno dostupan online.

Vrsta zdravstvene ustanove *

Zdravstve ustanove koje ne pripadaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne mogu koristiti ove tablice zbog izbora sadržanih lijekova (tablice NE sadrže lijekove koji prema listi lijekova HZZO-a imaju jednu od slijedećih oznaka ograničenja primjene lijeka: KL-klinike, KS-klinike i druge stacionarne ustanove, DS-druge stacionarne ustanove).

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj *

Slažem se sa uvjetima korištenja *

Uvjeti korištenja su navedeni niže.


Captcha Validacija

Unesite prikazani tekst u prazno polje pritom pazeći na velika/mala slova i brojeve, te kliknite na Provjeri. Za konačno slanje prijave kliknite na dugme PRIJAVI SE koje se pojavljuje iznad, ukoliko je tekst ispravno unešen.

captcha textUvjeti korištenja

Svaki ovlašteni korisnik probne ili ugovorne verzije A-DATAPHARM © tablica, ovlašten je za pregledavanje podataka isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe, unutar unaprijed određenog razdoblja. Korištenje ovog autorskog djela izvan ugovorenog razdoblja nije dozvoljeno. Podaci u A-DATAPHARM © tablicama su zaštićeni autorskim pravom i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg dijela tablica može predstavljati povredu Zakona o autorskim pravima.

Podaci objavljeni u ovim tablicama ne smiju se ni na koji način mijenjati ili umnožavati, kao ni prikazivati, izvoditi ili distribuirati u javnosti, ili na bilo koji drugi način koristiti u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu bez pismenog odobrenja autora. Zabranjuje se svaka uporaba, re-publiciranje ovih podataka na bilo kojim web stranicama ili umreženom računalnom okruženju u bilo koju svrhu bez pismenog odobrenja autora. Pod re-publiciranjem i komercijalnim korištenjem se smatra bilo kakvo korištenje kopije prepoznatljivih cjelina ili dijelova sadržaja, na način da se ostvaruje korist na bilo koji način. Zabranjuje se kopiranje ili ispis sadržaja tablica, slanje e-poštom, te spremanje na CD, DVD, USB-stick i druge medije.

Informacije sadržane u A-DATAPHARM © tablicama nisu zamjena za savjet odgovarajuće kvalificiranog i ovlaštenog liječnika ili drugog pružatelja zdravstvenih usluga. Podaci služe samo u informativne svrhe i to samo za stručno osoblje. Korisnici modula e-Interakcije lijekova se obavještavaju da se odluke koje se tiču intervencije u terapiju moraju temeljiti na neovisnoj procjeni kliničara, uzimajući u obzir obveznu stručnu literaturu, sažetak opisa svojstava lijeka izdan od strane proizvodača lijeka, smjernice, vremensku komponentu interakcije (kada se lijek uvodi u terapiju ili prekida) itd. Korisnici modula e-Kontrola doze se obavještavaju da se odluke koje se tiču intervencije u terapiju moraju temeljiti na neovisnoj procjeni kliničara, uzimajući u obzir obveznu stručnu literaturu, sažetak opisa svojstava lijeka itd.

Modul e-Interakcije lijekova ne može pokriti sve moguće interakcije lijekova i u njemu nisu opisane sve moguće interakcije nekog lijeka. Navedene su uglavnom interakcije koje se spominju u sažetku opisa svojstava za dotični lijek. Ukoliko se u sažetku opisa svojstava lijeka navodi interakcija sa cijelom grupom lijekova, npr. sa nefrotoksičnim lijekovima, pogotovo nije za očekivati da su interakcijama obuhvaćeni svi mogući nefrotoksični lijekovi. Iako autor nastoji pružiti točne i ažurirane informacije, ne postoji potpuno jamstvo za to. Autor ne preuzima odgovornost za moguće pogreške u liječenju nastale korištenjem podataka iz modula e-Interakcije lijekova. Ne savjetuje se propisivanje, prekid ili promjena terapije bez prethodne provjere stručne dokumentacije za dotični lijek. Svaku opisanu interakciju treba, prije intervencije u liječenju, još jednom potvrditi u sažetku opisa svojstava lijeka ili obveznoj stručnoj literaturi.

Modul e-Kontrola doze ne može pokriti sve moguće doze lijekova u svim indikacijama. Iako se nastoji pružiti točne i ažurirane informacije, ne postoji potpuno jamstvo za to. Autor ne preuzima odgovornost za moguće pogreške u liječenju nastale korištenjem podataka iz modula e-Kontrola doze. Ne savjetuje se propisivanje, prekid ili promjena terapije bez prethodne provjere stručne dokumentacije za dotični lijek. Svaku opisanu dozu treba, prije intervencije u liječenju, još jednom potvrditi u sažetku opisa svojstava lijeka ili obveznoj stručnoj literaturi.

Autor ne snosi odgovornost za tehničke posljedice korištenja A-DATAPHARM © tablica na računalima, niti snosi odgovornost za eventualne poteškoće u pristupu online podacima uslijed tehničkih problema na serverima poslužitelja ili pružatelja internetske veze. U slučaju planiranog održavanja servera, korisnicima će biti nadoknađeno vrijeme u kojem nisu imali pristup serveru, na način da će im se produžiti razdoblje u kojem mogu koristiti tablice, i to za broj dana u kojem nije bio moguć pristup serveru zbog unaprijed planiranog održavanja.
Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm